İnsan Kaynakları

Biz Serinyıl Grup olarak başarımızın, ihtiyaç duyulan her yerde ve her zamanda dinamik, çok yönlü ve hareketli ekipler kurabilme yeteneğimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz ve farklı özgeçmişlerden, deneyimlerden ve görüşlerden gelen çeşitliliğimize değer veriyoruz. Serinyıl Grup bünyesinde istihdam kararları ırk, renk, cinsiyet, yaş, din, ulusal köken, fiziksel ve zihinsel engeller, cinsel eğilimler ve yürürlükteki kanunlar tarafından yasaklanmış olan diğer ayrım unsurları dikkate alınmaksızın verilir. Serinyıl Grup kanunsuz ayrımlardan, tacizden ve/veya misillemelerden arındırılmış bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Çalıştığımız her yerde insan haklarına saygı göstermeye bağlılığımız, çalışma kültürümüz ve operasyonel yönetim sistemimiz içerisinde şekillendirilmiştir. İnsan haklarını korumanın ve sağlamanın devletlerin asli görevi olduğuna inanmamıza rağmen, insan haklarına saygı göstermek gibi bir sorumluluğumuz olduğunun ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pozitif bir rol oynayabileceğimizin bilincindeyiz.

Serinyıl Grup’un desteklenmesi, vizyonunun ve değerlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmış olan İnsan Kaynakları Yönetim Politikası aşağıdaki gibidir:

 • Şirketimizin stratejik hedeflerini ve ilgilerini daha ileriye taşımak.
 • Müşterilerimizin, yönetimimizin ve devlet daireleri ile ilgili kuruluşların değişen taleplerine karşı sorumlu olmak.
 • Serinyıl Grup’un itibarını tercih edilen bir işveren olarak tesis etmek ve bunu sürdürmek.
 • Karşılıklı güven ve saygının hüküm sürdüğü, bütün çalışanların kendilerini değerli ve sözleri dinlenir hissettikleri ve misyonumuzun tamamlanması bakımından en iyi çabaları ile katkıda bulunabilecekleri bir çalışma ortamı kültürünü sürdürmek.
 • Pozisyon için en iyi özelliklere sahip bireyleri istihdam etmek. Irk, dil, din, cinsiyet veya fiziksel engellere bakılmaksızın kalifiye adayların hepsine eşit imkânlar sağlamak.
 • Açık pozisyonun bir Serinyıl Grup Çalışanı tarafından doldurulamayacağına tam olarak kanaat getirdikten sonra, şirket harici kaynaklar üzerinde düşünmek.
 • Gerçekleştirilen fonksiyonlarla ilgili kanunlar ve düzenlemelerin farkında olmak ve bunlara uymak.
 • Bütün çalışanların işleri ile ilgili olarak kendilerinden nelerin beklendiğinin farkına varmalarını sağlamak ve yapıcı performans değerlendirmeleri, eğitimler ve kariyer planlama gibi vasıtalarla kabiliyetlerini geliştirme konusunda kendilerine katkı sağlamak için kendini adamak.
 • Pozisyon için en iyi özelliklere sahip bireyleri istihdam etmek. Irk, dil, din, cinsiyet veya fiziksel engellere bakılmaksızın kalifiye adayların hepsine eşit imkânlar sağlamak.
 • Açık pozisyonun bir Serinyıl Grup Çalışanı tarafından doldurulamayacağına tam olarak kanaat getirdikten sonra, şirket harici kaynaklar üzerinde düşünmek.
 • Gerçekleştirilen fonksiyonlarla ilgili kanunlar ve düzenlemelerin farkında olmak ve bunlara uymak.
 • Bütün çalışanların işleri ile ilgili olarak kendilerinden nelerin beklendiğinin farkına varmalarını sağlamak ve yapıcı performans değerlendirmeleri, eğitimler ve kariyer planlama gibi vasıtalarla kabiliyetlerini geliştirme konusunda kendilerine katkı sağlamak için kendini adamak.

İnsan Kaynakları Formu